Blogy

Informace o střechách, střešních systémech i výrobcích a nástrojích které vám usnadní práci na střeše.

Dům Kalich v Litoměřicích najdete snadno. Je zdaleka viditelný díky své neobvyklé vyhlídce – věže ve tvaru kalicha. Kalich je totiž symbolem města, proslaveného svou vinařskou tradicí.

Obrázek
Svázané vory na vodě