Blogy

Informace o střechách, střešních systémech i výrobcích a nástrojích které vám usnadní práci na střeše.

Při hodnocení letošního počasí můžeme souhlasit výrokem klasika: „Tento způsob léta zdá se mi poněkud... neobvyklým...“

Obrázek
Okapy

Začíná zima, a to je pro mnohého majitele domu signálem, že končí práce na střeše. Mají kvůli tomu vrásky na čele, zejména pokud je jejich podkroví problémové.

Obrázek
Pokrývači na střeše s padajícím sněhem

Dům Kalich v Litoměřicích najdete snadno. Je zdaleka viditelný díky své neobvyklé vyhlídce – věže ve tvaru kalicha. Kalich je totiž symbolem města, proslaveného svou vinařskou tradicí.

Obrázek
Svázané vory na vodě