Fotovoltaika se těší stále větší oblibě. Není také divu, dokáže rodinám ušetřit spoustu peněz na energiích a v současnosti je také možnost využít dotací na její pořízení.  

Fotovoltaika je technologie, která přeměňuje sluneční energii na elektrickou energii pomocí solárních panelů. Tyto panely obsahují fotovoltaické články složené z polovodičových materiálů.

Fotovoltaický systém se skládá ze solárních panelů umístěných na střeše budovy nebo jiném vhodném místě, a také z dalších komponent jako jsou inverzní jednotka (která mění stejnosměrný proud vyrobený panely na střídavý proud), baterie pro ukládání přebytku elektřiny nebo napojení do sítě distribuční společnosti.

Existuje několik možností instalace fotovoltaických systémů na střechách. Nejběžnější variantou je tzv. klasické řešení, kdy jsou panely namontované pevnou konstrukcí nad povrchem střechy ve smyslu svahu jejich sklonem orientováním ke slunci.

Další variantou je integrovaný systém, který se skládajícím ze speciálním typem panelů zabudovaných do samotného povrchu krytiny takže nenarušujeme estetiku budovy.

Je důležité si uvědomit, že každý typ krytiny vyžaduje specifickou instalaci fotovoltaických panelů. Proto je nejlepší konzultovat s odborným dodavatelem fotovoltaiky, který vám může poskytnout správnou radu a navrhnout optimálně řešení pro váš konkrétní případ.