Společnost DACHDECKER spol. s r.o., IČ: 18248292, se sídlem Bergmannova 96, 356 04 Dolní Rychnov, dále jen „Společnost“, jako správce osobních údajů zpracovává údaje v níže uvedených případech (např. vytváření nabídek, komunikace za účelem řešení pohledávek, zpracování poptávek, evidence plateb, distribuce nakoupeného zboží – přepravní společnosti, řešení faktoringové spolupráce, řešení právních sporů, sledování platební morálky, řešení pojištění pohledávek apod.… U zákazníků s uzavřenou smlouvou o dodávkách a odběru zboží, kteří projevili souhlas, nebo u zákazníků, kteří projevili prokazatelně souhlas, vedení evidence pro účely uplatnění věrnostního programu, informování o novinkách a prodejních akcích.).

Na Společnost je možné se v případě jakýchkoliv dotazů či uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím

datové schránky, ID DS: kpyxrk2,

e-mailem na adrese gdpr@dachdecker.cz,

nebo poštou na adrese Bergmannova 96, 356 04 Dolní Rychnov.

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na Společnost obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 04. 2016 (obecného nařízení o ochraně osobních údajů).

Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na Společnost obracet rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu.