Nová zelená úsporám

Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR spustilo v září 2023 motivační dotační program pro české domácnosti. Snahou je podpořit renovace energeticky nevyhovujících rodinných domů. 

V ČR je asi 17 % rodinných domů neobydlených. To jsou statisíce domů, které by dál mohly sloužit svému účelu. A co víc, využitím této stávající zástavby by se eliminovalo stavění na zelené ploše, která ubírá nenahraditelnou zemědělskou půdu. 

Dotační program "Oprav dům po babičce" je určen všem žadatelům, vlastníkům rodinného či rekreačního domu, kteří splní podmínky optimálního zateplení na stávající budově, nebo postaví dům s požadovanými parametry na místě odstraněného původního domu.

Renovace domu

Zásadní výhodou programu je možnost čerpat finanční prostředky předem. Příjemci dotace zároveň budou moci od ledna 2024 požádat na pobočkách stavebních spořitelen o zvýhodněný úvěr (s úrokem 3 až 4 % podle aktuální situace), který pokryje rozdíl mezi výdaji a vyplacenou dotací, a to bez nutnosti zástavy nemovitosti.

Nejčastější překážkou renovací starších domů totiž bývá nedostatek vlastních zdrojů na pokrytí rozdílu mezi dotací a celkovými náklady. Dotace poskytnutá zálohově sníží potřebu na výši úvěru, čímž se stane zvýhodněný úvěr dostupnější pro více domácností. Následně komplexní zateplení významně sníží náklady na vytápění a ušetřené prostředky pak pomohou úvěr bez větších obtíží splatit, Novinkou je také, že k žádosti o zvýhodněný úvěr již nebude ve většině případů nutné předkládat projektovou dokumentaci a nebudou vyžadovány ani účetní doklady.  

...již nebude ve většině případů nutné předkládat projektovou dokumentaci a nebudou vyžadovány ani účetní doklady.  

Žadatelé v programu "Oprav dům po babičce" dostanou až 1 milion korun na optimální zateplení, které je podmínkou. Renovaci bude možné dále rozšířit o další úsporná opatření a čerpat další prostředky i na výměnu zdroje tepla, fotovoltaiku, ohřev vody, dobíjecí stanici pro elektromobil atd. Stejně jako ve standardní Nové zelené úsporám obdrží v tomto případě příjemci také motivační bonus 10 tisíc korun za každou kombinaci úsporných opatření. Žadatelé ze strukturálně postižených krajů, z obcí ve vybraných regionech a z území bývalých vojenských újezdů budou mít celkovou dotaci navýšenou ještě o dalších 10 %.

Fotovoltaické panely na míru

Program má podpořit zejména mladé rodiny, proto bude každé nezaopatřené dítě žadatele zvýhodněno bonusem 50 tisíc korun. Rodiny navíc budou moci požádat o bonus i za další děti narozené v době po podání žádosti o podporu, přičemž posledním rokem možného dodatečného čerpání bonusu je rok 2030.

Programem "Oprav dům po babičce" stát reaguje na potřebu zrychlit tempo renovací obytných domů, které ochrání domácnosti před růstem výdajů za energie. 

Důležité odkazy:

OFICIÁLNÍ STRÁNKY NZÚ

VELUX A DOTACE

Zdroj: STŘECHA SPECIÁL revue (vydání č. 69, podzim 2023)