Neodmyslitelnou součástí dnešních fasád je izolace, podle ní určujeme způsob zateplení objektu a to na vnější nebo vnitřní.

Vnější zateplení fasád je nejčastějším způsobem tepelné izolace objektů. Jejich obrovskou výhodou je celistvost izolační vrstvy, ta pak chrání objekt jako celek, nejen jeho oddělené části a podstatnou měrou snižuje namáhání obvodové konstrukce proti výkyvům teplot a povětrnostním vlivům. Vnitřní zateplení fasád je méně využívaná volba zateplení. Používá se u těch staveb, kde chceme, aby na venkovní straně vynikla struktura zdi. Staré cihlové usedlosti, statky, historické budovy, budovy s kamennými zdmi atp. Tento typ zateplení se však pro převládající nevýhody nedoporučuje, pokud však budete chtít o tomto typu izolace nějaké informace, obraťe se na naše prodejce!

Kontaktní fasády

Kontaktní zateplovací systémy jsou nejčastějším způsobem vnějšího zateplení domů. Umožňují zachování původního rázu fasády – povrch systému tvoří omítka. Jejich výhodou je celistvé zateplení celé fasády bez jakýchkoli tepelných mostů. Tepelná izolace je u tohoto systému přímo spojena lepicí hmotou (tmelem) a hmoždinkami s původním zdivem a strukturovanou omítkou. Dnešní kontaktní fasády se řídí všeobecně platnými předpisy ETICS.

Větrané fasády

Méně využívaná varianta. U provětrávaných zateplovacích systémů se vkládá tepelná izolace mezi nosné prvky roštu, který nese povrch fasády. Povrch fasády pak zde může tvořit sklo, kov, dřevo, vláknocementové šablony ale i keramiku, břidlici a podobně. Využívá se především při stavbě moderních domů, kancelářských domů, výrobních hal apod.

 

Zateplení budov může ušetřit více než 50 % nákladů na teplo!

Ekonomické i ekologické analýzy poukazují na neodvratitelný trend zvyšování cen energií. Vytápění budov představuje největší položku ve spotřebě energie domácností a většiny firem. Přitom právě s teplem se nejvíce plýtvá – asi proto, že není vidět. Na termovizním snímku lze vidět poměr mezi nezatepleným a zatepleným domem.