Penetrace – podklad povrchové úpravy

Penetrační nátěry pod šlechtěné omítky se dělí:

  • pod akrylátové omítkoviny
  • pod silikónové omítkoviny
  • pod silikátové omítkoviny

Povrchová úprava podkladu se provádí po úplném zavadnutí výztužné

vrstvy po 48 hodinách (závisí na teplotě a vlhkosti, v podzimním období se tato doba zvýší cca 72 hodin). Z plochy se strhnou malé nerovnosti. Nesmí se však nikdy obnažit výztužná tkanina. U kontaktních zateplovacích systémů Stavební chemie
Slaný a. s. je možné volit z několika typů akrylátových, silikonových a

silikátových vrchních šlechtěných omítek. Tomuto výběru podléhá volba a použití systémové penetrace a musí být vždy ve stejném odstínu jako vrchní omítkovina. Probarvené penetrace NEŘEDIT!

OMÍTKA - POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Používají se šlechtěné omítkoviny silikonové, extra silikonové, akrylátové nebo silikátové. Natahují se nerez hladítkem a poté se upravují strukturovacím PVC hladítkem. Před nanesením vrchní omítky musí být podklad řádně a systémově napenetrován. Výztužná vrstva nesmí obsahovat nerovnosti a separační plochy, např. vlhkost od deště. Dle požadovaného typu omítkoviny se nanáší vrchní tenkovrstvé omítky v předem zvolené zrnitosti a barevné škále dle vzorníku barev a dalších. Vrchní omítky se nanášejí ručně ocelovým hladítkem, nebo strojně (viz aplikační předpis) a strukturuje se plastovým hladítkem. Pro aplikaci omítkoviny je třeba zajistit dostatek pracovníků, omítka se vždy napojuje mokrá do mokré. Nepřimíchávat do omítkoviny žádné další materiály!

Obvyklé hrubosti zrna omítky
 

  rustikální se zrnem drásaná se zrnem
Akrylátové omítky: 1,5; 2 a 2,5 mm 1,5; 2 a 2,5 mm
Silikonové omítky: 1,5 a 2 mm 2 mm
Silikátové omítky: 1,5 a 2 mm 2 mm


Obvyklá spotřeba  

Lepidlo:    pro lepení ve 3 bodech s obvodovým lemem 3–6 kg/m2 
              pro celoplošné lepení zubovou stěrkou  3 kg/m2
Izolant:   EPS  1,03 m2/m2
              MW  1,03 m2/m2
Stěrkovací hmota v tl . 3–5 mm  4– 6 kg/m2
Výztužná síťka  1,10 m2/m2
 
Penetrace dle typu vrchní omítky
 0,18 – 0,22 kg/m2
Vrchní omítka pastovitá:  akrylátová, silikátová, silikonová a silikonizovaná  
 zrnitost 1,5 mm  1,9–2,6 kg/m2
 zrnitost 2 mm  2,9 – 3,6 kg/m2
 zrnitost 2,5 mm  3,6 – 4,4 kg/m2

 
Poznámka:
Konkrétní spotřeba penetrace, jakož i vrchní omítky je závislá na podkladu a může se lehce odchylovat. Doporučujeme provedení testu přímo na stavbě. Na jednu stejnobarevnou plochu doporučujeme aplikovat pouze jednu výrobní šarži. Pokud to není možné z technologických důvodů dodržet, je nutné provést nejdříve kontrolu stejnobarevnosti suchých vzorků.

Více informací se dozvíte u našich prodejců.