Stachema je česko-slovenský a v současné době také jeden z předních výrobců šlechtěné omítkoviny silikonové, extra silikonové, akrylátové nebo silikátové a kompletního sortimentu stavební chemie, chemických přípravků a speciálních hmot v ČR a na Slovensku. Podle hrubosti zrna pak určujete výslednou strukturu, tedy mezi hlazenou a rýhovanou (rustikální nebo také zastíranou) omítkou. Vlastnosti omítky pak určuje její složení.

Stachema je česko-slovenský a v současné době také jeden z předních výrobců šlechtěné omítkoviny silikonové, extra silikonové, akrylátové nebo silikátové a kompletního sortimentu stavební chemie, chemických přípravků a speciálních hmot v ČR a na Slovensku. Podle hrubosti zrna pak určujete výslednou strukturu, tedy mezi hlazenou a rýhovanou (rustikální nebo také zastíranou) omítkou. Vlastnosti omítky pak určuje její složení. 

Typy omítek a hrubost zrna

  • Akrylátové omítky: 1,5; 2 a 2,5 mm
  • Silikonové omítky: 1,5 až 2 mm
  • Silikátové omítky: 1,5 až 2 mm

Správný postup při omítání:

Omítky se natahují nerez hladítkem a poté se upravují strukturovacím PVC hladítkem. Před nanesením vrchní omítky musí být podklad řádně a systémově napenetrován! Výztužná vrstva nesmí obsahovat nerovnosti a separační plochy, např. vlhkost od deště. Dle požadovaného typu omítkoviny se nanáší vrchní tenkovrstvé omítky v předem zvolené zrnitosti a barevné škále dle vzorníku barev a dalších. Vrchní omítky se nanášejí ručně ocelovým hladítkem, nebo strojně (viz aplikační předpis) a strukturuje se plastovým hladítkem. Pro aplikaci omítkoviny je třeba zajistit dostatek pracovníků, omítka se vždy napojuje mokrá do mokré. Nepřimíchávat do omítkoviny žádné další materiály!

Penetrace

Úprava podkladu penetrováním se provádí po úplném zavadnutí výztužné vrstvy po 48 hodinách (závisí na teplotě a vlhkosti, v podzimním období se tato doba zvýší až na cca 72 hodin). Z plochy se strhnou malé nerovnosti. Nesmí se však nikdy obnažit výztužná tkanina. Pro nejlepší možné výsledky používejte nejlépe systémové penetrace od jednoho výrobce a musí být vždy ve stejném odstínu jako vrchní omítkovina. Probarvené penetrace se zpravidla NEŘEDÍ!

* Konkrétní spotřeba penetrace, jakožto i vrchní omítky je závislá na podkladu a může se lehce odchylovat. Doporučujeme provedení testu přímo na stavbě. Na jednu stejnobarevnou plochu doporučujeme aplikovat pouze jednu výrobní šarži. Pokud to není možné z technologických důvodů dodržet, je nutné provést nejdříve kontrolu stejnobarevnosti suchých vzorků.

Lepidla

V sortimentu naleznete všemožná lepidla od tenkovrstvé cementové malty pro lepení izolantů až po flexibilní mrazuvzdorná lepidla na obklady, vč. interierových. Průměrná spotřeba lepidel pro celoplošné nanášení nebo ve 3 bodech s obvodovým lemem je 3–6kg/m2.

Více informací se dozvíte u našich prodejců.

Ceník Stachema