Vážený zákazníku, zevrubné informace o ETICS pravidlech, které musí být dodržovány při montáži fasády.

ETICS – Extermal Thermal Insulation Composite Systems

(přeloženo do češtiny – Vnější tepelně izolační kontaktní zateplovací systémy (česká zkratka VKZS))

ETICS je to přímo na stavbě uplatňovaná sestava z průmyslově zhotovených výrobků, dodávaná výrobcem systému.

Skládá se z:

  • lepicí hmoty
  • mechanicky kotvících prvků (hmoždinek)
  • tepelně izolačních materiálů – izolantu (polystyren, minerální vata atd)
  • jedné nebo několik základních vrstev (stěrková hmota) včetně výztuže (perlinky)
  • konečné povrchové vrstvy (úprava, dekorace)

EOTA – Evropská certifikační organizace

Vytváří řídící pokyny (metodiky) ETAG 004, 014

ETAG 004

Řídící pokyn pro Evropská technická schválení vnějších tepelně izolačních kontaktních
systémů – ETICS jinými slovy ETAG 004 stanovuje podmínky (metodiku) pro posouzení ETICS.

ETAG 014

Řídící pokyn pro Evropská technická schválení hmoždinek
Řídící pokyn pro evropské technické schválení plastových kotev pro kotvení vnějšího kontaktního tepelně izolačního
systému s omítkou (ETICS). Stanovuje podmínky pro posouzení plastových kotev používaných pro kotvení vnějšího
kontaktního tepelně izolačního systému s omítkou do betonu a zdiva.

ETA – Evropské technické schválení

Je to certifikát, který se vydává na ETICS, hmoždinky atd. po zkouškách dle metodiky ETAG. Každý výrobce ETICS (BAUMIT, Stachema, HPI atd.) má na každý výrobek ETICS (složený z EPS, MW…) vystavený ETA s číslem.
To samé platí i pro hmoždinky.

ČSN 73 2901 – Provádění vnějších tep. izol. kontaktních systémů (ETICS)

Tato norma určuje technické požadavky na provádění ETICS. Tzn. rozdělení podkladů na které se lepí, zda bude ETICS lepený či mechanicky kotvený, jak se má lepit izolant, jak se má kotvit, jak se má provádět armování atd.
Je dobré si ji pořídit.

ČSN 73 2902 – Návrh a použití mechanického upevnění hmoždinkami pro spojení s podkladem

Tato norma určuje požadavky pro navrhování a použití mechanického upevnění ETICS hmoždinkami.
Je dobré si ji pořídit.