K zateplení plochých střech se využívají jak polystyrenové desky, kvůli tepelným mostům většinou ve 2 vrstvách, tak měkké izolace.

V posledních letech tyto typy izolací nahrazují také PIR izolační desky, a to z důvodu téměř poloviční tloušťky materiálu ve srovnání se standardními izolacemi. Díky spoji na ozub umožňují pokládku v jedné vrstvě. Vzhledem k neustále se zvyšujícím požadavkům norem a často omezené výšce atiky je tento materiál ideálním řešením. Desky se dodávají ve dvou povrchových úpravách, v různých rozměrech a tloušťkách, také jako spádová izolace dle kladečského plánu. Kotvení je nutno provádět dle kladečského plánu a překrýt hydroizolací.