DACHDECKER má celkem 9 poboček po České republice. Místo našeho působení je tak poměrně velké. Naši pomoc se snažíme cílit přímo do oblastí, kde obchodujeme. Nemáme jen jednu, centrálně vybranou organizaci, kam bychom posílali v určitých intervalech peníze, abychom si společenskou odpovědnost tzv. odškrtli. 

Snažíme se pomáhat během celého roku a vždy vybrat projekt / sbírku / spolek, kde si myslíme, že bude naše pomoc mít v danou chvíli největší smysl. Neobešlo by se to bez spolupráce našich poboček, protože jen ty vědí nejlépe, kde je naše pomoc právě potřeba. Naši zaměstnanci v daných krajích, regionech a obcích bydlí a v daných komunitách žijí. Většinou tak přichází podnět přímo od nich.  

Někteří kolegové z poboček se dokonce do naší iniciativy osobně zapojili, z čehož máme velkou radost. Společně vybírají za svou pobočku projekt, na který sami přispějí a společnost DACHDECKER pak příspěvek dorovná jednou tolik.

Na této stránce bychom Vám chtěli postupně představovat naše uskutečněné projekty a tímto způsobem Vám ukázat kde a jak naše příspěvky či materiální pomoc napomohly k nějaké změně.

Uskutečněné projekty 

 • Bouře downburst (2021) - Stebno na Lounsku celý článek 
   
 • Centrum ČTYŘLÍSTEK (2022) - Luby na Chebsku 
   
 • Den dětí (2022) - Štětí → pomohla pobočka Pučery
   
 • Pomoc Toničce (2022) - Dasnice, Sokolov → pomohla pobočka Litoměřice a Karlovy Vary
   
 • Adopce nandua pampového (2022) - ZOO Ústí → pomohla pobočka Teplice CELÝ ČLÁNEK
   
 • Pomoc Ondrovi (2022) - Sokolov → pomohla pobočka Sokolov