Showroom společnosti Dachdecker ve Vinařicích se stavebními systémy Lindab a systémem Lindab SolarRoof

Říká se, že kovářova kobyla chodí bosa, ale v případě Dachdeckeru to není pravda. Materiály, které máme připraveny pro vaše realizace, jsme sami použili při budování nového showroomu. Díky tomu vzniklo příjemné prostředí, ve kterém se vám můžeme věnovat, a ještě se při návštěvě na vlastní oči přesvědčíte, jak výrobky fungují i vypadají.

Nová vzorkovna ve Vinařicích u Kladna je jednou z devíti poboček společnosti DACHDECKER a najdete zde materiály pro střechy a fasády, a také izolace. Pro její stavbu bylo využito hned několik systémů Lindab. Na střeše je instalován solární systém Lindab SolarRoof s nejmodernější technologii CIGS. Celou stavbu drží nosné konstrukce Lindab Construline, zvenčí ji chrání opláštění střechy a fasády v podobě Lindab SRP Click a vše uzavírá okapový systém Lindab Rainline.

Nová pobočka společnosti Dachdecker ve Vinařicích pohled z jižní strany

Pro showroom byla původně plánovaná těžká ocelová konstrukce, nakonec ale zvítězil Lindab Construline. Důvod? Především komplexnost řešení (včetně projektu a statiky), velmi dobře zajištěná požární odolnost a také snadná montáž. Výhodnost řešení potvrzují slova Lukáše Houry, prokuristy společnosti Dachdecker:

Lehká skeletová konstrukce Lindab Construline je z tenkostěnných ocelových profilů, které jí ale nic neubírají na pevnosti. Jediné, co se změnou technologie snížilo, byly náklady, a to téměř o 20 %.

Nový showroom ve Vinařicích je přízemní a skládá se ze dvou budov s pultovými střechami se sklonem 10,5°. Vlastní showroom je vyšší a má pultovou střechou  obrácenou k jihu. Ve druhé části jsou kanceláře a tato část má střechu obrácenou k severu. Vstup do showroomu chrání široká markýza.

Nosná konstrukce

Lindab Construline je samonosný stěnový systém, který ve Vinařicích doplňují příhradové vazníky nad hlavní částí a nosníky z tenkostěnných profilů nad nižší částí. Nosné prvky systému jsou upraveny tak, aby byly minimalizovány tepelné mosty.

Tepelná izolace

Stěny objektu mají požární odolnost 30 minut, díky 150 mm minerální vlny v konstrukci, 100 mm v roštu provětrávané fasády a 50 mm ve vnitřní instalační mezeře. Použitá minerální vlna současně objekt dostatečně izoluje (součinitel prostupu tepla stěnou je 0,165 W/m2K).

U střechy je v hlavní části provedeno zateplení pod příhradovými vazníky. Prostor nad ním (mezi vazníky i ve dvojité skladbě střechy) je ponechán jako provětrávaný.

Opláštění chrání i zdobí

Podle původního projektu měla být na střeše showroomu hladká drážkovaná krytina a trapézový plech nad zázemím. Fasáda pak byla navržena jako kombinace obkladu z velkoplošných cementových desek na hlavním objektu a trapézového plechu na sousední budově. Ale i v tomto případě došlo ke změně. Ve finále padla volba na opláštění střechy i fasády krytinou Lindab SRP Click, s povrchovou úpravou Elite v barvě tmavě šedé. S novým řešením působí celá stavba kompaktně, je elegantní a má dlouhou životnost.

3xEEstetika, Ekologie i Ekonomie na střeše

Stavební systémy Lindab a systémem Lindab SolarRoof na střeše pobočky v Kladně
Stavební systémy Lindab a systémem Lindab SolarRoof na střeše pobočky v Kladně

Showroom ve Vinařicích je vůbec první komerční stavbou v České republice, která využívá střešní solární fotovoltaický systém Lindab SolarRoof. Jeho princip spočívá v integraci slunečních panelů přímo do krytiny Lindab SRP Click. Panely mají tloušťku pouhé 2 mm a hmotnost jen 2 kg/m2, takže nezatěžují střešní konstrukci. Ani montáž střechy se použitím inovativní technologie nijak nezkomplikovala, byla stejně jednoduchá jako u běžných lehkých střešních krytin.

V současnosti již panely vyrábějí energii pro prodejnu. Jejich vysoká účinnost je dána špičkovou technologií CIGS, která získává energii hned z několika spekter slunečního záření. Díky tomu průměrný výkon i za deštivé měsíce květen a červen dosahoval přibližně 700 kWh za měsíc. „Při ceně zhruba 5 Kč/kWh tak úspory, které s využíváním solárů dosahujeme, činí 3 500 Kč za měsíc. A navíc máme dobrý pocit, že tím směřujeme k větší energetické samostatnosti a ohleduplnějšímu využívání přírodních zdrojů. Používáním slunečních panelů na střeše našeho showroomu ušetříme 800 kg emisí CO2, což představuje 22 stromů, které by byly nutné k absorpci takového objemu znečištění,“ uzavírá Lukáš Houra.

Díky zvolenému řešení je stavba showroomu elegantní – bez rušivých instalací na střeše, a přitom šetří náklady a splňuje i požadavky na ekologicky udržitelnou výstavbu.

… a o výsledku se přesvědčíte sami, při své návštěvě pobočky Dachdecker ve Vinařicích u Kladna.

Ukázat pobočku Kladno

Fotografie z výstavby

DACHDECKER Kladno nová pobočka uvnitř
Showroom společnosti Dachdecker ve Vinařicích se stavebními systémy Lindab a systémem Lindab SolarRoof_01
Detail systému Lindab SolarRoof na střeše pobočky v Kladně
DACHDECKER Kladno nová pobočka dron
DACHDECKER Kladno nová pobočka
Nová prodejna střešních krytin v Kladně
Nová pobočka DACHDECKER na Kladně
Nová prodejna stavebního materiálu Kladno
Vizualizace nové prodejny střešních krytin v Kladně
Vizualizace nové pobočky v Kladně.