Koupelna osvětlená světlovodem Velux

Klinické studie posledních dvaceti let dokazují, jak pozitivní vliv má světlo na lidskou psychiku. Tu naši už tři čtvrtě roku atakují alarmující informace o kovidu a teď se navíc musí vyrovnávat i s úbytkem denního světla. Jsou nejkratší dny v roce a přitom právě teď bychom světelného prášku nebeských psychiatrů potřebovali nejvíc.

V podkrovích ale problém s dostatečným osvětlením bývá často i v létě. To souvisí se specifikem tohoto prostoru. Klasická střešní okna či vikýře nedokáží dostat světlo do míst uprostřed. K tomuto účelu byly vyvinuty světlovody, někdy také označované jako tubusové světlíky. Jejich základem je speciálně upravené potrubí, které dokáže cíleně přenášet sluneční paprsky přímo na místo určení. Třeba do uzavřené místnosti uprostřed podkroví nebo dokonce skrze podkroví do středové chodby nižšího patra. Díky tomu dokáže světlovod významně oživit všechny prostory, kde by se jinak uživatelé cítili stísněně kvůli nízké hladině světla.

Princip fungování světlovodu je následující. Denní světlo proniká přes průhlednou kopuli umístěnou na střeše do světlovodného tubusu s vysoce reflexní vrstvou, která světlo dále odráží do stropního difuzéru. Ten pak denní světlo rovnoměrně rozptyluje do místnosti. Díky tomu nedochází k oslňování osob a rozptylované světlo je příjemně měkké. Vzhledově jsou světlovody v místnosti nerozeznatelné od běžných elektrických svítidel. Tomu je přizpůsoben design spodního krytu difuzéru.

Kuchyň osvětlená světlovodem.

A kolik světla světlovod dává?

To závisí na sluneční expozici. Ideální je, pokud je vstupní otvor orientován směrem k jihu. Účinnost světlovodu závisí také na počasí, ročním období, denní době, na tom v jakých prostorech má být instalován a také na délce světlovodného tubusu. Maximální efektivní délka světlovodného tubusu je asi 6 metrů. Zhruba platí, že jeden světlovod o průměru 55 cm odpovídá oknu s plochou prosklení 0,75 m2. V porovnání s běžnou 100 W žárovkou dokáže světlovod přivést do místnosti 3 až 12× více světla. Navíc využívá přírodní energii ze slunce, která je zdarma. Orientačně lze světlovod považovat za dostatečný pro osvětlení místnosti o rozloze 9–10 m2.

Výhodou světlovodu je jeho snadná montáž a možnost zabudovat jej do střešního systému i dodatečně. Samozřejmě je ale lepší a méně komplikované instalovat světlovod už během stavby. Dalším benefitem je, že světlovodný tubus nemusí procházet přímo, ale je možno jej ohýbat pod jakýmkoliv úhlem. Obejde tak všechny překážky, případně nasměruje světlo jinam, než je umístění vstupní kopule na střeše. Pamatujte ale, že čím větší je úhel ohnutí, tím větší jsou světelné ztráty. Světlovody jsou k dispozici pro šikmé i ploché střechy.

A ještě jedno připomenutí…

Pro správnou funkci musí být světlovodný systém v místě stropu vzduchotěsně uzavřen, aby nevzniklo riziko kondenzace vodních par v tubusu a na vnitřní straně zasklení. Z téhož důvodu musí být také prostup světlovodu stropem dokonale zateplený.

Foto: Velux

Ukázka průstupu světlovodu střešním pláštěm.
Ukázka dílů světlovody pro ploché střechy.
Ukázka dílů světlovody pro šikmé střechy.
Ukázka dosahu světlovodu.
Koupelna osvětlená světlovodem Velux
Kuchyň osvětlená světlovodem.
Ing. Alena Georgiadisová

nezávislý novinář se zaměřením na střechy