Jak na to?

 • použijte šindel Cambridge Xpress nebo Cambridge Xtreme 9,5° na rekonstrukci staré střechy (eternit, plech a podobně, nevztahuje se na staré šindele),
 • pošlete na email iko.sindele@iko.com tyto podklady:
  • adresu, kde se střecha předělávala,
  • jméno a kontakt na sebe, jako pokrývače střechy,
  • 2-3 fotky staré střechy,
  • 2-3 fotky nové střechy se šindelí Cambridge,
  • kopii faktury o nákupu šindelů Cambridge,
 • akce platí od 1.4. do 30.6.2020 - rozhodující je datum nákupu IKO šindelů u jakéhokoliv prodejce na faktuře,
 • akce bude účinná pouze na dokumenty, které do IKO dorazí do 30.06.2020, po tomto datu již pokrývačům nebudou peníze vráceny,
 • akce platí jen u střech s minimální velikostí 50m² a větších,
 • akce platí jen pro pokrývače nebo realizační firmy, kteří jsou registrováni jako plátci DPH a jsou členy Klubu pokrývačů IKO-Man (přihlášení do klubu na www.iko.cz),
 • peníze mohou být pokrývači vyplaceny jen v případě, že střecha není řešena jako reklamace nebo IKO na rekonstruovanou střechu neposkytuje žádnou další slevu
 • akci pořádá IKO Sales International NV, organizačná zložka podniku zahraničnej osoby, Kaplinské pole 2866/16, Senica 90501, Slovensko
 • zaslané podklady realizací pro tuto akci (fotky, videa, apod.) může pořadatel akce nebo třetí strany, kterým pořadatel udělí povolení, používat k marketingovým účelům,
 • pořadatel soutěže si ponechává právo kdykoliv bez předchozího upozornění akci ukončit nebo změnit její pravidla,

...a IKO Vám zaplatí 2500 Kč za každou takovou střechu.

IKO následně potvrdí Váš projekt a bude Vás zpětně kontaktovat. Poté vystavíte na IKO fakturu za předělání střechy.

Pro více informací kontaktujte naše prodejce