Společnost TOPWET s.r.o. je největším výrobcem prvků pro odvodnění plochých střech v České republice a nabízí tak široký sortiment produktů.

Standardem společnosti je vysoká kvalita, které je dosaženo pomocí optimální materiálové základny a vychytaných technických řešení. Kromě prvků odvodnění společnost nabízí také ochranné systémy proti pádu osob TOPSAFE a celou řadu dalších doplňků.

Střešní vpusti a nástavce

Základní typ – svislá střešní vpust tepelně izolovaná

 • Dvoustěnná konstrukce z polyamidu PA6
 • Integrovaná manžeta hydroizolačního pásu, fólie nebo parotěsné zábrany
 • Ochranný koš součástí každého balení
 • Přímé napojení na svislé střešní svody průměrů DN 70, DN 100, DN 125 a DN 150

Doplňkový typ – vodorovná střešní vpust

 • Přímé napojení na vodorovné potrubí průměrů DN 70, DN 100 a DN 125
 • Snížená stavební výška pro zateplené střechy
topwet svislá střešní vpust

Výhody vpustí Topwet

 1. Přímo z výroby integrovaná manžeta hydroizolačního pásu nebo fólie
 2. Ochranný koš, jehož konstrukce neumožňuje samovolné uvolnění
 3. Speciální podložky pro možnost připevnění vpusti také pomocí teleskopů
 4. Střešní vpusti certifikované dle EN 1253 zkušebnou LGA ve Würzburgu
 5. Vpusti z tvrdého, objemově stálého a povětrnosti odolného materiálu
 6. Dvouúrovňové vpusti těsněné proti vzlínání vody do střešního souvrství
 7. Kotvicí body pro stabilní připevnění těla střešní vpusti k podkladu
 8. Možnost volby druhu manžety vpusti ve vazbě na použité parozábraně
 9. Spolehlivé napojení vpustí přímo na dešťové odpadní potrubí
 10. Dvoustěnné provedení vpusti zabraňuje vzniku kondenzátu
 11. Reálné průtoky střešních vpustí výrazně převyšují normované požadavky
 12. Vyhřívané provedení brání zamrzání střešních vpustí v zimním období

Ceník Topwet