Kvalitní hydroizolační pásy z asfaltu modifikovaného kaučukem SBS. Mezi tyto výrobky patří jak vrchní hydroizolační pásy ROOFSPECIAL s posypem z drcené břidlice, tak mezilehlé černé pásy (bez posypu označované „mineral“), případně i speciální hydroizolační pás ROOFSPECIAL MONOFIX určený na vytvoření jednovrstvé kotvené vodotěsné izolace plochých střech.

Modifikované asfaltové pásy ROOFSPECIAL splňují technické parametry normy ČSN 73 0605-1.

Asfaltových pásů se na našem trhu vyskytuje velké množství a jednotlivé výrobky mají zpravidla odlišné technické parametry. Nejde jen o tloušťku či hmotnost asfaltového pásu, které je možné jednoduše zkontrolovat, ale hlavní rozdíly mezi jednotlivými výrobky jsou skryté uvnitř asfaltových pásů. Například čím je asfaltový pás těžší, čím tlustší je nosná vložka nebo čím silnější je asfaltový pás, tím je lepší nemusí být vůbec pravda.

Položená lepenka Sika na střeše

Při výrobě asfaltových pásů se používají různé typy nosných vložek, různé asfaltové směsi, které mohou obsahovat další přísady, různý druh plniva a různé modifikátory. Množství jednotlivých složek v asfaltové směsi se může velmi lišit.

Na spodním povrchu asfaltových pásů se zpravidla používá poměrně tenká fólie, která brání slepení asfaltových pásů namotaných v rolích. Na vrchních pásech se shora používá hrubozrnný posyp. Horní povrch spodních asfaltových pásů je zpravidla opatřen jemným popískováním.

Nosné vložky asfaltových pásů mohou být vyrobeny ze skleněných vláken, z polyesterových vláken, z kovové ( například hliníkové ) fólie nebo ze surovin na bázi z hadrů a papíru. Kombinované nosné vložky jsou nejčastěji vyrobeny z polyesterových a skleněných vláken. Výběr správné nosné vložky a tedy asfaltového pásu přímo souvisí s tím, jakým způsobem a kde bude asfaltový pás aplikován.

Realizace asfaltových pásů Roofspecial

Základní surovinou pro výrobu asfaltových pásů je ropný asfalt, to je poslední frakční destilát ropy. Oxidovaná asfaltová směs se vyrábí z určitého druhu asfaltu a z plniv. Modifikovaná asfaltová směs označená SBS ( styren-butadien-styren) má obsahovat syntetický kaučuk.

Asfaltové pásy označené ROOFSPECIAL se vyrábějí z SBS modifikované asfaltové směsi a mají kvalitní pevné nosné vložky z polyesterových vláken (PV) nebo ze skleněné tkaniny (G200).

SBS modifikované asfaltové pásy ROOFSPECIAL se od oxidovaných asfaltových pásů odlišují v celé řadě technických parametrů:

Vlastnost, charakteristika

Jednotka

ROOFSPECIAL
asfaltové pásy

Oxidované asfaltové pásy

ohebnost za nízkých teplot

– 25 / – 15

0

elasticita, vratné reakce

 

ano

min. teplota pro zpracování

– 5 / 0

+5 / + 10 asf. pásy s AL+V vložkou

tahová síla při přetržení,

AP s PV vložkou podélně

N/ 50 mm

800

nevyrábí se

tahová síla při přetržení,

AP s G200 vložkou podélně

N/ 50 mm

1000

1000

tahová síla při přetržení,

AP s V60 vložkou podélně

N/ 50 mm

nevyrábí se

250

záruka

roky

10 / 7

2 / 3

Ploché střechy běžných obytných a průmyslových budov se budují z lepených a mechanicky kotvených skladeb tepelných a vodotěsných izolací. Níže jsou uvedeny obecné skladby střešních konstrukcí. Každá plochá střecha je samozřejmě jedinečná a návrh skladby musí připravit projektant, či odpovědný technik výrobce izolací staveb.

OBECNÁ SKLADBA PLOCHÉ STŘECHY – lepená

 • ROOFSPECIAL PV S5 -25 dekor, natavený
 • ROOFSPECIAL G S30 -20 FIX, nalepený
 • EPS 100 ( tloušťky 180 mm nebo větší tloušťky), přilepeno lepidlem
 • ROOFSPECIAL G S4 -15 mineral, natavený
 • ALP ( asfaltový penetrační nátěr)
 • podkladní konstrukce, betonová.

OBECNÁ SKLADBA PLOCHÉ STŘECHY – mechanicky kotvená

 • ROOFSPECIAL PV S4 -25 dekor, natavený
 • ROOFSPECIAL G S4 -15 mineral, mechanicky kotvený, přesahy nataveny
 • EPS 100 ( tloušťky 180 mm nebo větší tloušťky)
 • ROOFSPECIAL G S4 -15 mineral, natavený
 • ALP ( asfaltový penetrační nátěr)
 • podkladní konstrukce, betonová, trapézový plech.

OBECNÁ SKLADBA PLOCHÉ STŘECHY – mechanicky kotvená, vrchní plášť na dřevěném podkladu

 • ROOFSPECIAL PV S4 -25 dekor, natavený
 • ROOFSPECIAL G S4 -15 mineral, mechanicky kotvený, přesahy nataveny
 • podkladní konstrukce z prken nebo z OSB desek