Opatření proti šíření COVID-19

Vážení zákazníci,

dle rozhodnutí vlády České republiky ze dne 14. 3. 2020 jsme uzavřeli naše pobočky pro maloobchodní prodej, tj. prodej KONEČNÝM SPOTŘEBITELŮM. 

Dle tohoto nařízení NEBYL zastaven prodej zboží a služeb pro PODNIKATELE – SMLUVNÍ ZÁKAZNÍKY. Vstup na pobočky DACHDECKER je tedy možný pouze s platným IČ.

Snažíme se, co možná nejvíce, zamezit šíření onemocnění COVID-19, proto Vás žádáme o součinnost a spolupráci:

  • V maximální míře objednávejte zboží předem (telefonicky, e-mailem).
  • Vstup do našich provozoven je možný pouze se zakrytým nosem a ústy! (rouškou, šálou, šátkem apod.).
  • Vstupujte prosím jednotlivě, netvořte hloučky ani fronty. (Buďte prosím ohleduplní vůči našim zaměstnancům a uposlechněte jejich organizačních pokynů.)
  • Osobní kontakt omezte na co nejkratší a nezbytnou dobu.
  • Využívejte bezhotovostních plateb (platební kartou nebo převodem).

Buďme, prosím, my všichni ohleduplní a zodpovědní, ať se co nejdříve můžeme vrátit do běžného režimu.

Děkujeme Vám!
TÝM DACHDECKER