Společnost REGRA PLAST spol. s r.o., založena roku 1999, je výrobní podnik se zaměřením na výrobu z plastů a jeho hlavním produktem jsou střešní krytiny EUREKO. Jsou vhodné pro použití ve výstavbě, rekonstrukci rodinných domů, rekreačních zařízení, zahradního příslušenství i novostaveb.

Plastové střešní krytiny EUREKO jsou výrobky vyráběné z polyolefinů (polypropylénu a polyetylénu). Tyto suroviny jsou získávány velmi kvalitní separací odpadních plastů vznikajících především v automobilovém průmyslu.

Veškeré plasty použité při výrobě ve firmě REGRA PLAST spol. s r.o. jsou ještě před vlastním přepracováním do krytin určeny pro aplikace s dlouhodobým použitím (plastové díly autointeriérů, nárazníky, nábytkářské díly). Takovéto plasty, již jednou ošetřené pro venkovní použití se znovu při výrobě krytin zušlechťují barvivy, UV stabilizátory a plnivy, aby se k zákazníkovi dostal výrobek co možná nejlépe ošetřený proti dlouhodobému působení povětrnostních vlivů. 

Dům se střechou EUREKO DDS

Výhody střešní krytiny EUREKO

 • odolává mechům, lišejníkům a zásaditým látkám
 • má nízkou hmotnost
 • odolává slunci, dešti, krupobití, mrazu a náhlým změnám teplot
 • je houževnatá, pevná a odolná vůči prošlápnutí
 • tlumí hluk
 • je bezúdržbová
 • skvěle imituje nejen přírodní materiály
 • záruka 30 let

EUREKO MODERNA

Vzhledem připomínajícím betonové tašky je vhodná na moderní novostavby i na rekonstrukce. Drážky proti vzlínání vody umožňují použít MODERNU až na 20° střechu. Pokládka je pak velmi podobná plastovému šindeli DDS II a lze ji provádět jak na latě, tak na plné bednění. 
Hmotnost cca 6kg/m2 ji řadí mezi nejlehčí střešní krytiny na trhu.

 • jedna z nejlehčích krytin na trhu - hmotnost cca 6 kg / m2
 • standardně se přibíjí dvěma hřebíky 2,8 x 32 mm
 • na úpravu a položení krytiny není třeba žádné speciální nářadí
Dům s krytinou Eureko Moderna

Nedílnou součástí krytiny je také speciálně vyvinutý typ hřebenáče, který má stavitelný úhel.
Tento univerzální hřebenáč je kompatibilní také s jinými krytinami a lze jej využít i na nároží.

Detail střechy Moderna

EUREKO GREEN

EUREKO GREEN je naprostou novinkou ve světě zelených střech. Je to moderní střešní krytina, která sleduje nejnovější trendy zelených střech. Byla vyvinuta na základě mnohaletých zkušeností.

 • nevyžaduje provedení vodotěsné izolační vrstvy pod vegetačním souvrstvím
 • nevyžaduje výstavbu atikových zdí či jiných zadržovacích systémů pro oporu svahové zátěže vegetativních střech
 •  každý kus krytiny je zavěšen na lati
 • nevzniká tlak svahu na spodní část střešní konstrukce

Unikátní konstrukce výrobku řeší problémy s uplatňováním zelených střech na sklonech převyšujících 15° a je použitelná pro sklony 5-45°.

Plastová krytina je zároveň nosičem extenzivní zelené střechy. Jedná se o plnohodnotnou a ekologickou skládanou střešní krytinu. 

Zelená střecha s krytinou Eureko Green

EUREKO GREEN je vhodná na rodinné domy, komerční budovy, ale také na menší objekty jako jsou garáže, přístřešky či pergoly. Je vhodné ji použít na jednoduchou skladbu střechy, tedy střechy sedlové a pultové.

Výhody zelené střešní krytiny:

 • tlumí hluk
 • dobré termoregulační vlastnosti
 • zadržuje vodu v krajině
 • zlepšuje klima
 • podporuje biodiverzitu
 • snižuje znečišťování ovzduší
 • atraktivní vzhled
Detail krytiny EUREKO GREEN

EUREKO DDS II – Drdlíkův dřevěný šindel

EUREKO DDS II je věrnou kopií klasického štípaného šindele ze dřeva. Drdlíkův dřevěný šindel byl speciálně vyvinut jako střešní krytina a obklad se všestranným použitím. Proto je vhodný nejen k pokrývání střech rodinných domů, chat, chalup, ale také k obkladům stěn těchto objektů při jejich dodatečném zateplování, pokrývání a obklad různých zahradních doplňků, slunečníků, zhotovení soklových obkladů při dodatečném zateplování budov a podobně. 

Dům s krytinou Eureko DDS
 • Základní šablona DDS II
 • Hřebenáč DDH II
 • Úžlabí DDU II
 • Nároží DDN II

Díky dostupným doplňkům DDU a DDN lze pokrývat a obkládat nejrozmanitější tvary. Výhodou plastového šindele je obzvláště jeho dlouhá životnost bez nutnosti údržby.

Detail krytiny Eureko DDS