Střešní okna se na střechách po celém světě používají již mnoho let. Za tu dobu se některá z nich opotřebovala nebo zestárla, ztratila rovněž své funkční a estetické vlastnosti. Kromě toho je třeba si také uvědomit, že neustálý technologický rozvoj vede k vývoji a výrobě stále novějších, technologicky vyspělejších oken s využitím moderních řešení a s lepšími parametry. V průběhu let se rovněž zpřísnily předpisy, které určují minimální požadavky na střešní okna instalovaná v budovách a zvýšilo se ekologické povědomí společnosti. Proto FAKRO zavedlo do své produktové nabídky okna, která umožňují jednoduchou výměnu starých, vysloužilých oken za nová, moderní a energeticky úsporná střešní okna.

Fakro banner výměna oken

 

 

Jaké jsou důvody výměny střešních oken?

  1. Nesplňují současné požadavky na tepelnou izolaci. Výroba moderních střešních oken se řídí rychle se měnicími stavebními předpisy, které kladou stále větší nároky na úsporu energie. V průběhu několika posledních let se požadavky na tepelně izolační parametry střešních oken stále zvyšovaly, proto současná střešní okna převyšují svými termoizolačními vlastnostmi okna vyrobená před dvěma desetiletími.
     
  2. Nebyla řádně používána. Na životnost střešních oken má velký vliv i jejich správné používání a mikroklima v podkroví. Řádně fungující gravitační nebo mechanická ventilace umožňuje odvádět nadměrnou vlhkost z místnosti, což má vliv na minimalizování výskytu případné kondenzace na střešních oknech. V místnostech s nedostatečnou ventilací vzduchu může docházet ke zvýšení úrovně vzdušné vlhkosti, která negativně ovlivňuje životnost střešních oken.
     
  3. Opotřebovala se v průběhu let. Střešní okna jsou kvůli svému umístění vystavena extrémním povětrnostním vlivům, počínaje letními vedry, přes intenzivní lijáky, krupobití a na sněhových srážkách a silných mrazech konče. Jejich životnost je dimenzována na několik desítek let (cca 20-30 let) a jako všechny jiné výrobky se i střešní okna během svého provozu opotřebovávají a jejich konstrukce stárne.
     
  4. Výrobní technologie se postupem času změnila. Současná střešní okna se výrazně liší od oken vyráběných několik desítek let zpátky. Aktuální parametry oken a použitá technická řešení včetně výrobních technologií jsou nyní na mnohem vyšší úrovní než dříve. Zvyšují odolnost, energetickou účinnost a také provozní bezpečnost střešních oken.

CHCI OKNA FAKRO