Podporujeme kvalitní klempíře! Ukažte, co umíte, staňte se nositelem ocenění ART OF ZINC! Jedenáctý ročník soutěže ART OF ZINC pro nejlepší klempíře – zpracovatele titanzinku RHEINZINK!

Art of Zinc

Cíl soutěže

Cílem soutěže je ocenit kvalitní řemeslníky a klempíře, zpracovatele titanzinku. Podporujeme prestiž klempířského řemesla, bez kterého se neobejde rekonstrukce ani moderní architektura. Připomínáme laické i odborné veřejnosti, že šetřit na kvalitě materiálu ani na kvalitě práce se nevyplatí.

Informace o soutěži

Soutěž je určena pro realizátory – klempířské firmy. Soutěž je vyhlášena jako veřejná. Je otevřená všem, přihlásit se může právnická i fyzická osoba.

Kategorie

  1. Střecha

  2. Fasáda

  3. Klempířský detail technický

  4. Klempířský detail umělecký

  5. Těžká váha

 

V kategoriích 1.,2.,3.,4. se hodnotí:

  • Kvalita technického zpracování titanzinku, které musí odpovídat daným normám.

  • Estetická úroveň řešení.

  • Architektonická úroveň objektu.

 

V 5. kategorii Těžká váha vítězí objekt, na který bylo použito největší množství titanzinku RHEINZINK.

 

Podmínky pro přihlášení

Kategorie Střecha, Fasáda a Klempířský detail

Do všech kategorií můžete přihlašovat objekty realizované v termínu 1.1.2023 až 31.12.2023. Přihlášený objekt (střecha, fasáda, detail) musí být z materiálu RHEINZINK. U objektu musejí být dodrženy základní zásady pro zpracování titanzinku.

Přihlašovatel musí být realizátorem dané stavby.

Počet přihlášených staveb není omezen.

Jednu stavbu můžete přihlásit do více kategorií.

Přihlásit lze jakoukoliv střechu nebo fasádu bez omezení tvarů, techniky, typu materiálu, novostavbu i rekonstrukci.

Do kategorií Detail technický a umělecký lze přihlásit kvalitně zpracované řešení detailu střechy či fasády, zajímavý klempířský prvek, klempířsko-umělecký výrobek.

K přihlášce přiložte minimálně 3 fotografie v co nejlepší kvalitě, nutný je i detailní pohled kvůli možnosti hodnocení techniky zpracování. Kvalita fotografií je důležitá, protože hodnocení je prováděno podle fotografií, nikoliv na základě osobní návštěvy objektu.

Kategorie Těžká váha

Do této kategorie můžete přihlásit jednotlivý objekt, na který bylo použito velké množství titanzinku RHEINZINK. Nezáleží na tom, zda jde o titanzinkovou střechu, fasádu, oplechování nebo odvodnění, zde se sčítá celková hmotnost použitého titanzinku veškerých realizovaných prvků.

K přihlášce do této kategorie uveďte celkovou hmotnost použitého titanzinku RHEINZINK, název objektu, místo realizace a typ použitého materiálu. Přiložte kopie faktur za materiál RHEINZINK z období 1.1.2023 – 31.12.2023.

Přihláška

Přihlášku a fotografické přílohy lze posílat v písemné i elektronické podobě. Formulář přihlášky si vyžádejte zde.

Uzávěrka

Pro všechny kategorie: 10. leden 2024

Vyhodnocení

V každé kategorii bude vyhlášeno 1., 2. a 3. místo. Vyhodnocení provede komise složená ze zástupců firmy RHEINZINK a jednoho nezávislého garanta soutěže. Firma RHEINZINK ČR s.r.o. si vyhrazuje právo na nevyhlášení 1., 2. nebo 3. místa v kterékoliv kategorii nebo na úplné zrušení soutěže.

Vyhlášení a ocenění vítězů

Slavnostní vyhlášení vítězů a předání cen proběhne v první polovině roku 2024.

První tři místa získávají hmotné ceny. Hlavním oceněním vítězů je ovšem následná propagace objektů. Vítězné objekty a jejich realizátoři jsou každoročně prezentováni na internetových stránkách RHEINZINK ČR, v newsletteru RHEINZINK NEWS, v tiskových zprávách a článcích odborných stavebních médií.

VÍCE INFORMACÍ