Ve dnech 26. až 28. ledna 2022 proběhly na Mlýně Davídkov historicky první Cechovní Mistrovské zkoušky izolatérů povlakových izolací. Garantem celé této významné řemeslné události byl Cech klempířů, pokrývačů a tesařů České republiky, spolek s osobní účastí cechmistra Ivana Dvořáka a člena představenstva Marka Novotného. 

Přestože jsou řemeslné mistrovské zkoušky verbálním tématem i na oficiálních úrovních více než 12 let, do současné doby se toho reálně moc neodehrálo. Učební obor izolatér u nás vůbec neexistuje a chybí také jednotná pravidla pro provádění. O prosazení Mistrovských zkoušek na legislativní úrovni usiluje Cech dál. Tyto proběhlé Cechovní Mistrovské zkoušky izolatérů mají požadovanou profesní úroveň, jen jim chybí nedořešené zakotvení v legislativě.

Obrázek
Detailní záběr izolace
Izolace prováděli účastníci na připravených modelech
Obrázek
Detail izolatérské práce.
Zkouška zahrnovala zpracování všech detailů

Iniciátorem uspořádání celé akce byl pan Marek Novotný, člen představenstva Cechu KPT ČR s odpovědností za povlakové izolace pro ploché střechy. Cechovní mistrovské zkoušky řídil jako hlavní mistr pan Jiří Doležal z firmy IzoDol, který se podílel na organizaci zkoušek, ale také na výrobě a instalaci samotných modelů. Cílem tohoto prvního, resp. nultého ročníku bylo především vytvoření kritérií pro hodnocení tohoto řemesla. Hodnotící kritérium doposud v tomto oboru chybělo. 

Obrázek
Účastníci první cechovní mistrovské zkoušky izolatérů 2022.
Všichni zúčastnění se sešli na Mlýně Davídkov

Jak to všechno probíhalo?

Přípravy a průběh samotné akce lehce zkomplikoval vliv Covidu. Ačkoliv na poslední chvíli odpadlo téměř 30% osob kvůli nemoci či karanténě, nakonec se zkoušky na Mlýně Davídkov zúčastnilo celkem 20 řemeslníků. Nechyběla jim odvaha pustit se do něčeho nového, ani praktické dovednosti a technické znalosti. 

Zkouška se skládala ze dvou částí; praktické a teoretické. Dominantní podíl měla praktická část cechovní zkoušky, jejíž podstatou byla aplikace / provedení izolací za použití asfaltových pásů a/nebo fólií. Všichni zúčastnění prováděli pokládku PVC folie, ke zkoušce z pokládky asfaltových pásů se přihlásilo 12 účastníků. Úspěšně zkoušku nakonec složilo 17 izolatérů, kteří splnili podmínky a získali tak titul Držitele Cechovních Mistrovských zkoušek

Další zkoušky

Všem prvním držitelům tohoto titulu gratulujeme! Oceněných mohlo být ovšem ještě víc (nebýt Covidu), a tak je už nyní vyhlášeno druhé kolo Cechovních Mistrovských zkoušek izolatérů.

Bude se konat již 23. března 2022 opět na Mlýně Davídkov. V případě dalších zájemců se bude vypisovat další kolo. 

Fotogalerie

Obrázek
Záběr z izolatérských zkoušek
Obrázek
Záběr z izolatérských zkoušek
Obrázek
Záběr z izolatérských zkoušek
Obrázek
Záběr z izolatérských zkoušek
Obrázek
Záběr z izolatérských zkoušek