Ve dnech 26. až 28. ledna 2022 proběhly na Mlýně Davídkov historicky první Cechovní Mistrovské zkoušky izolatérů povlakových izolací. Garantem celé této významné řemeslné události byl Cech klempířů, pokrývačů a tesařů České republiky, spolek s osobní účastí cechmistra Ivana Dvořáka a člena představenstva Marka Novotného. 

Přestože jsou řemeslné mistrovské zkoušky verbálním tématem i na oficiálních úrovních více než 12 let, do současné doby se toho reálně moc neodehrálo. Učební obor izolatér u nás vůbec neexistuje a chybí také jednotná pravidla pro provádění. O prosazení Mistrovských zkoušek na legislativní úrovni usiluje Cech dál. Tyto proběhlé Cechovní Mistrovské zkoušky izolatérů mají požadovanou profesní úroveň, jen jim chybí nedořešené zakotvení v legislativě.

Detailní záběr izolace
Izolace prováděli účastníci na připravených modelech
Detail izolatérské práce.
Zkouška zahrnovala zpracování všech detailů

Iniciátorem uspořádání celé akce byl pan Marek Novotný, člen představenstva Cechu KPT ČR s odpovědností za povlakové izolace pro ploché střechy. Cechovní mistrovské zkoušky řídil jako hlavní mistr pan Jiří Doležal z firmy IzoDol, který se podílel na organizaci zkoušek, ale také na výrobě a instalaci samotných modelů. Cílem tohoto prvního, resp. nultého ročníku bylo především vytvoření kritérií pro hodnocení tohoto řemesla. Hodnotící kritérium doposud v tomto oboru chybělo. 

Účastníci první cechovní mistrovské zkoušky izolatérů 2022.
Všichni zúčastnění se sešli na Mlýně Davídkov

Jak to všechno probíhalo?

Přípravy a průběh samotné akce lehce zkomplikoval vliv Covidu. Ačkoliv na poslední chvíli odpadlo téměř 30% osob kvůli nemoci či karanténě, nakonec se zkoušky na Mlýně Davídkov zúčastnilo celkem 20 řemeslníků. Nechyběla jim odvaha pustit se do něčeho nového, ani praktické dovednosti a technické znalosti. 

Zkouška se skládala ze dvou částí; praktické a teoretické. Dominantní podíl měla praktická část cechovní zkoušky, jejíž podstatou byla aplikace / provedení izolací za použití asfaltových pásů a/nebo fólií. Všichni zúčastnění prováděli pokládku PVC folie, ke zkoušce z pokládky asfaltových pásů se přihlásilo 12 účastníků. Úspěšně zkoušku nakonec složilo 17 izolatérů, kteří splnili podmínky a získali tak titul Držitele Cechovních Mistrovských zkoušek

Další zkoušky

Všem prvním držitelům tohoto titulu gratulujeme! Oceněných mohlo být ovšem ještě víc (nebýt Covidu), a tak je už nyní vyhlášeno druhé kolo Cechovních Mistrovských zkoušek izolatérů.

Bude se konat již 23. března 2022 opět na Mlýně Davídkov. V případě dalších zájemců se bude vypisovat další kolo. 

Fotogalerie

Záběr z izolatérských zkoušek
Záběr z izolatérských zkoušek
Záběr z izolatérských zkoušek
Záběr z izolatérských zkoušek
Záběr z izolatérských zkoušek