Nová legislativa diisokyanatů upravuje povinná školení bezpečného zacházení pro profesionální a průmyslové uživatele našich (Den Braven) PU pěn, PU tmelů jako PU 50 FC, Bond Flex, Klempířský tmel Profi nebo PU lepidel jako Power Kleber, Konstrukční PU lepidlo, Lepidlo na dřevo D4, od 24. srpna 2023.

Detaily proč tomu tak je a jak školení realizovat naleznete na spuštěné stránce Den Braven: 

ODKAZ NA ŠKOLENÍ

Povinností výrobce je informovat profesionální a průmyslové uživatele PU pěn / PU tmelů / PU lepidel.

  • Profesionální uživatel = např. montážník oken a dveří, který používá PU pěny nebo tmelí betonové podlahy nebo truhlář používající PU lepidla.
  • Průmyslový uživatel = pracovník v továrnách používající pro svou produkci PU tmely / PU lepidla. Např. výroba kontejnerů apod.

Tuto povinnost Den Braven jako výrobce jednak plní povinnou větou na konkrétním výrobku znějící:

Ode dne 24. srpna se pro průmyslové nebo profesionální použití vyžaduje odpovídající odborná příprava.

Toto upozornění se nachází na dotčených produktech od února 2022.

Dále je připravena veřejně přístupná stránka vysvětlující tuto problematiku s odkazem na školení: https://academy.denbraven.cz/budoucnost-diisokyanatu/ 

Povinností odběratelů je toto školení realizovat a mít své zaměstnance proškolené. Nevztahuje se to však na prodejce a pracovníky skladu / prodavače. Pouze průmysloví a profesionální uživatelé.

ODKAZ NA ŠKOLENÍ

Je vám něco nejasné?

Napište svůj dotaz či připomínku na EHS manažera Den Braven: