Máte kvalitní klempíře? Realizujete zajímavé objekty? Ukažte, co umíte. Staňte se nositelem ocenění ART OF ZINC!

Devátý ročník soutěže ART OF ZINC pro nejlepší klempíře – zpracovatele titanzinku RHEINZINK. 

Uzávěrka pro všechny kategorie 10. 1. 2022
Přihlášku si vyžádejte zde: info@rheinzink.cz

Art of Zinc

CÍL SOUTĚŽE

Cílem soutěže je ocenit kvalitní řemeslníky a klempíře, zpracovatele titanzinku. Podporujeme prestiž klempířského řemesla, bez kterého se neobejde rekonstrukce ani moderní architektura. Připomínáme laické i odborné veřejnosti, že šetřit na kvalitě materiálu ani na kvalitě práce se nevyplatí.

INFORMACE O SOUTĚŽI

Soutěž je určena pro realizátory – klempířské firmy. Soutěž je vyhlášena jako veřejná. Je otevřená všem, přihlásit se může právnická i fyzická osoba.

KATEGORIE

 1. Střecha
 2. Fasáda
 3. Klempířský detail technický
 4. Klempířský detail umělecký
 5. Těžká váha

V kategoriích 1.,2.,3.,4. se hodnotí:
* Kvalita technického zpracování titanzinku, které musí odpovídat daným normám.
* Estetická úroveň řešení.
* Architektonická úroveň objektu.

V 5. kategorii Těžká váha vítězí objekt, na který bylo použito největší množství titanzinku RHEINZINK.

PODMÍNKY PRO PŘIHLÁŠENÍ

Kategorie Střecha, Fasáda a Klempířský detail

 • Do všech kategorií můžete přihlašovat objekty realizované v termínu 1.1.2021 až 31.12.2021.
 • Přihlášený objekt (střecha, fasáda, detail) musí být z materiálu RHEINZINK. U objektu musejí být dodrženy základní zásady pro zpracování titanzinku.
 • Přihlašovatel musí být realizátorem dané stavby.
 • Počet přihlášených staveb není omezen.
 • Jednu stavbu můžete přihlásit do více kategorií.
 • Přihlásit lze jakoukoliv střechu nebo fasádu bez omezení tvarů, techniky, typu materiálu, novostavbu i rekonstrukci.
 • Do kategorií Detail technický a umělecký lze přihlásit kvalitně zpracované řešení detailu střechy či fasády, zajímavý klempířský prvek, klempířsko-umělecký výrobek.
 • K přihlášce přiložte minimálně 3 fotografie v co nejlepší kvalitě, nutný je i detailní pohled kvůli možnosti hodnocení techniky zpracování. Kvalita fotografií je důležitá, protože hodnocení je prováděno podle fotografií, nikoliv na základě osobní návštěvy objektu.

Kategorie Těžká váha

 • Do této kategorie můžete přihlásit jednotlivý objekt, na který bylo použito velké množství titanzinku RHEINZINK.
 • K přihlášce do této kategorie uveďte celkovou hmotnost použitého titanzinku RHEINZINK, název objektu, místo realizace a typ použitého materiálu.
 • Přiložte kopie faktur za materiál RHEINZINK z období 1.1.2021 – 31.12.2021.

PŘIHLÁŠKA

Přihlášku a fotografické přílohy lze posílat v písemné i elektronické podobě. Formulář přihlášky si vyžádejte na info@rheinzink.cz

UZÁVĚRKA

Pro všechny kategorie: 10. leden 2022

VYHODNOCENÍ

V každé kategorii bude vyhlášeno 1., 2. a 3. místo. Vyhodnocení provede komise složená ze zástupců firmy RHEINZINK a jednoho nezávislého garanta soutěže. Firma RHEINZINK ČR s.r.o. si vyhrazuje právo na nevyhlášení 1., 2. nebo 3. místa v kterékoliv kategorii nebo na úplné zrušení soutěže.

VYHLÁŠENÍ A OCENĚNÍ VÍTĚZŮ

Slavnostní vyhlášení vítězů a předání cen proběhne začátkem roku 2022 při příležitosti akce RHEINZINK FORUM.

První tři místa získávají hmotné ceny. Hlavním oceněním vítězů je ovšem následná propagace objektů. Vítězné objekty a jejich realizátoři jsou každoročně prezentováni na internetových stránkách RHEINZINK ČR, v newsletteru RHEINZINK NEWS, v tiskových zprávách a článcích odborných stavebních médií.

JE ZA VÁMI VIDĚT KVALITNÍ PRÁCE? REALIZUJETE ZAJÍMAVÉ OBJEKTY?
STAŇTE SE NOSITELEM OHODNOCENÍ ART OF ZINC!