8. ROČNÍK
Uzávěrka pro všechny kategorie 11. 1. 2021
Přihlášku si vyžádejte zde: info@rheinzink.cz

Vážení realizátoři,
zveme Vás k účasti v dalším ročníku soutěže ART OF ZINC.

Cílem soutěže je ocenit kvalitní řemeslníky a klempíře, zpracovatele titanzinku. Podporujeme prestiž klempířského řemesla, bez kterého se neobejde rekonstrukce ani moderní architektura. Připomínáme laické i odborné veřejnosti, že šetřit na kvalitě materiálu ani na kvalitě práce se nevyplatí. PODPORUJEME KVALITNÍ KLEMPÍŘE!

Vítězné objekty propagujeme v našich i dalších odborných médiích a mnohdy získají i další uznání, ať již jde o umístění v objektovém kalendáři ARCHITECTURE WITH RHEINZINK či v odborných publikacích RHEINZINK.

Art of Zinc

KATEGORIE SOUTĚŽE ART OF ZINC 2020

1/ STŘECHA

Přihlásit lze jakoukoliv střechu bez omezení tvarů, techniky, typu materiálu, novostavbu i rekonstrukci.

2/ FASÁDA

Přihlásit můžete jakoukoliv fasádu bez omezení tvarů, techniky, typu materiálu, novostavbu i rekonstrukci.

3/ KLEMPÍŘSKÝ DETAIL TECHNICKÝ

4/ KLEMPÍŘSKÝ DETAIL UMĚLECKÝ

Do obou kategorií lze přihlásit kvalitně zpracované řešení technického či uměleckého detailu střechy a fasády, zajímavý klempířský prvek, klempířsko-umělecký výrobek.

V kategoriích 1–3 se hodnotí kvalita technického zpracování titanzinku, které musí odpovídat daným normám, estetická úroveň řešení a architektonická úroveň objektu.

5/ TĚŽKÁ VÁHA – největší objekt z titanzinku

V této kategorii vítězí objekt, na který bylo použito největší množství titanzinku RHEINZINK.
Nezáleží na tom, zda jde o střechu, fasádu, oplechování nebo odvodnění. Sčítá se celková hmotnost použitého titanzinku veškerých realizovaných prvků.

K přihlášce uveďte celkovou hmotnost použitého titanzinku, název objektu, místo realizace a typ použitého materiálu. Přiložte kopie faktur za titanzinek RHEINZINK z období 1. 1. 2020–31. 12. 2020.

PODMÍNKY PRO PŘIHLÁŠENÍ

  • Soutěž je určena pro realizátory – klempířské firmy. Je veřejná a otevřená všem, přihlásit se může právnická i fyzická osoba.
  • Přihlašovatel musí být realizátorem dané stavby.
  • Soutěž je vyhlášena jako veřejná.
  • Počet přihlášených staveb není omezen.
  • Jednu stavbu můžete přihlásit do více kategorií.
  • Přihlášený objekt (střecha, fasáda, detail) musí být z materiálu RHEINZINK a musí u něho být dodrženy základní zásady pro zpracování.

PŘIHLÁŠKA A VYHODNOCENÍ

Přihlášku a podklady lze posílat v písemné i elektronické podobě. K přihlášce přiložte minimálně 3 fotografie v co nejlepší kvalitě, nutný je i detailní pohled kvůli možnosti zhodnocení kvality zpracování. Hodnocení provádí porota podle zaslaných fotografií. Kvalita fotografií je proto velmi důležitá!

VYHLÁŠENÍ A OCENĚNÍ VÍTĚZŮ

Vítězné objekty budou slavnostně vyhlášeny v první polovině roku 2021. Zveřejníme je na našich webových stránkách, v newsletteru RHEINZINK NEWS, v časopise Střechy, fasády, izolace, na různých odborných portálech a v odborných médiích.

UZÁVĚRKA !!! POZOR !!!

Přihlášky pro všechny kategorie přijímáme do 11. 1. 2021.
Podrobné informace o soutěži najdete zde: www.rheinzink.cz

JE ZA VÁMI VIDĚT KVALITNÍ PRÁCE? REALIZUJETE ZAJÍMAVÉ OBJEKTY?
STAŇTE SE NOSITELEM OHODNOCENÍ ART OF ZINC!