Vzdělávání zaměstnanců

Projekt OP LZZ

ESFČR logo

Využíváme Evropské sociální fondy pro rozvoj našich zaměstnankyň a zaměstnanců. V naší společnosti probíhají vzdělávací aktivity v rámci projektu Vzdělávejte se pro růst v Karlovarském kraji, který je spolufinancovaný z prostředků Evropského sociálního fondu (85 %) a státního rozpočtu České republiky (15 %).

Název Projektu:   Tvorba systému a rozvoj lidských zdrojů ve společnosti DACHDECKER
Registrační číslo projektu:   CZ.1.04/1.1.02/94.00994
Oblast podpory:   4.1.1
Prioritní osa:   4.1 Adaptabilita
Datum zahájení projektu:   1. června 2013
Datum ukončení projektu:   31. května 2015

Účel dotace

 • odborné vzdělávání zaměstnanců a zaměstnavatelů zaměřené zejména na prohloubení, rozšíření, zvýšení, obnovení nebo udržení kvalifikace
 • vzdělánání v oblasti klíčových dovedností, které zvyšují udržitelnost zaměstnání a zaměstnatelnost na trhu práce
 • příprava podnikových lektorů

Popis aktivit

 • Tvorba podnikového systému ŘLZ
  Žadatel v rámci projektu plánuje vytvořit a zavést komplexní systém personálních činností v podniku s cílem efektivně plánovat další rozvoj a vzdělání zaměstnanců
 • Příprava interních lektorů a koučů
  Klíčová aktivita byla zařazena na základě potřeby zajistit interní lektory a kouče  pro další  a pokračující vzdělávání zaměstnanců společnosti. Po vyškolení budou interní lektoři zajišťovat zejména produktová školení, školení některých interních změn a postupů, které jsou obtížně školitelná dodavatelsky.
 • Vzdělávání zaměstnanců
  Klíčová aktivita bude spočívat v přípravě a realizaci dodavatelsky zajištěných vzdělávacích kurzů, které vzešly z průzkumu potřeb. Jedná se o odborné vzdělávání obecného charakteru.
 • Rovné příležitosti žen a můžů

Klíčová aktivita bude sestávat z přípravy, organizace a realizace dvou vzdělávacích kurzů

  A) kurz zaměřený na rovné příležitosti žen a mužů
  B) kurz zaměřený na age management

Připravované kurzy

Cílovou hodnotou je, aby minimálně 90 % účastníků kurzu úspěšně složilo zkoušku, resp. splnilo podmínky pro udělení certifikátu.

Jednotlivé kurzy a účastníci budou ve skladbě

 • interní lektor
 • interní kouč
 • produktový kurz krytiny
 • produktový kurz lepenky
 • produktový kurz šindele
 • produktový kurz střešní okna + výlezy
 • produktový kurz klempířina + plechy
 • produktový kurz tepelné izolace
 • produktový kurz spojovací materiál, tmely, lepidla, nátěry
 • purchase management
 • podnikový informační systém
 • Lean a 5S
 • Rovné příležitosti – gender management
 • Rovné příležitosti – age management

 

Odkaz na zápis v ESFCR

 

Logo Evropské unie
ESFČR – Podporujeme vaši budoucnost
Operační program lidské zdroje a zaměstnanost