Chcete poradit?
Chcete poradit?

Potřebujete pomoc s výběrem, kalkulací nebo poradit s jiným problémem?

Klikněte zde

Projekt OP LZZ

LOGOeu

 

Vzdělávání zaměstnanců

Využíváme Evropské sociální fondy pro rozvoj našich zaměstnankyň a zaměstnanců.
V naší společnosti probíhají vzdělávací aktivity v rámci projektu Vzdělávejte se pro růst
v Karlovarském kraji, který je spolufinancovaný z prostředků
Evropského sociálního fondu (85%) a státního rozpočtu České republiky (15%).

 

 

 

Název Projektu:        Tvorba systému a rozvoj lidských zdrojů ve společnosti DACHDECKER 
Registrační číslo projektu:   CZ.1.04/1.1.02/94.00994
Oblast podpory:       4.1.1
Prioritní osa:   4.1 Adaptabilita
Datum zahájení projektu:   1. června 2013
Datum ukončení projektu:   31.května 2015

 

 

 

Účel dotace:

- odborné vzdělávání zaměstnanců a zaměstnavatelů zaměřené zejména na prohloubení,
  rozšíření, zvýšení, obnovení nebo udržení kvalifikace

- vzdělánání v oblasti klíčových dovedností, které zvyšují udržitelnost zaměstnání
  a zaměstnatelnost na trhu práce

- příprava podnikových lektorů

 

 

 

 

Popis aktivit:

- Tvorba podnikového systému ŘLZ
   Žadatel v rámci projektu plánuje vytvořit a zavést komplexní systém personálních činností v podniku
   s cílem efektivně plánovat další rozvoj a vzdělání zaměstnanců

- Příprava interních lektorů a koučů
  Klíčová aktivita byla zařazena na základě potřeby zajistit interní lektory a kouče  pro další  a pokračující
  vzdělávání zaměstnanců společnosti. Po vyškolení budou interní lektoři zajišťovat zejména produktová
  školení, školení některých interních změn a postupů, které jsou obtížně školitelná dodavatelsky.

- Vzdělávání zaměstnanců
  Klíčová aktivita bude spočívat v přípravě a realizaci dodavatelsky zajištěných vzdělávacích kurzů,
  které vzešly z
průzkumu potřeb. Jedná se o odborné vzdělánání obecného charakteru.

- Rovné příležitosti žen a můžů
  Klíčová aktivita bude sestávat z přípravy, organizace a realizace dvou vzdělávacích kurzů:
  A) kurz zaměřený na rovné příležitosti žen a mužů
  B) kurz zaměřený na age management

 

 

 

 

Připravované kurzy:

Cílovou hodnotou je, aby minimálně 90% účastníků kurzu úspěšně složilo zkoušku,

resp. splnilo podmínky pro udělení certifikátu.
Jednotlivé kurzy a účastníci budou ve skladbě:

- interní lektor
- interní kouč
- produktový kurz krytiny
- produktový kurz lepenky
- produktový kurz šindele
- produktový kurz střešní okna + výlezy
- produktový kurz klempířina + plechy
- produktový kurz tepelné izolace
- produktový kurz spojovací materiál, tmely, lepidla, nátěry
- purchase management
- podnikový informační systém
- Lean a 5S
- Rovné příležitosti - gender management
- Rovné příležitosti - age management

 

 

 

ico-gallery Fotogalerie proběhlých školení                      Odkaz na zápis v ESFCR